Иновативно училище

Иновативно училище

Иновативно училище

Проект "Нови методи за успешно обучение и креативност"

Целта на иновацията е чрез използване на интерактивни методи на преподаване в начален и прогимназиален етап да се постави ученикът в отговорна и активна позиция за  трансформиране на системата от получаване на готови знания в самостоятелно познание, в нови дейности, в нов вид педагогическо общуване. Учениците да създават продукти от ученето чрез включване в практически ситуации, които показват приложимостта на усвоените знания. Да се създават условия за овладяване на социални умения и опит,  да се открие силната страна на всяко дете и да се заложи стремеж към учене през целия живот. Учителите да експериментират, да творят и да прилагат нови методи на преподаване, които повишават качеството на образователния процес.

 

От 06.06.2022 г. до 08.06 .2022 г. в иновативно ОУ „Проф. Марин Дринов ” – Панагюрище се осъществи мобилност по НП „Иновации в действие“, насочена към обмен и популяризиране на добри практики.

На 6 юни 2022 година посрещнахме нашите гости от иновативно ОУ „Валери Петров“ гр. Плевен, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Русе и ОУ „Васил Левски“ с. Бойница по стар български обичай. Директорът на училището, г-жа Екатерина Футекова, запозна присъстващите с историята и традициите на училището ни. Г-жа Богдана Шишкова, заместник-директор, презентира иновацията на ОУ „Проф. Марин Дринов“. Учителите Красимира Цветкова, Николина Дудова и Мария Игнатова, заедно със свои ученици, представиха дейности в STEM център „Знание в действие“.

На 7 юни 2022 г. програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока.

Учениците от 3а клас, с учители Соня Кунчева и Богдана Шишкова, проведоха в Историческия музей интердисциплинарен урок на тема „Пътят към свободата“, който обхващаше учебните предмети БЕЛ, математика, човек и общество и музика. Децата показаха умения за работа в екип и изпълниха интересни интерактивни задачи. Снимки от урока

С учениците от 6в клас се проведе интердисциплинарен урок на тема „Виртуално музикално пътешествие“. Под ръководството на учителите Магдалена Македонска, Анна Йончева и Величка Маслева, те демонстрираха много знания и умения по учебните предмети география и икономика, информационни технологии и музика. Снимки от урока

На 8 юни 2022 г. в STEM лабораторията се проведе интердисциплинарен урок в 6а клас Мисия "Сървайвър“. В урока умело бяха преплетени учебните предмети математика, човек и природа, география и икономика. Учителите Красимира Цветкова и Мария Игнатова представиха нови подходи и иновативни методи, провокираха активност и интерес у учениците. Гост на урока бе г-жа Ива Гигова - старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Пазарджик. Снимки от урока

В края на мобилността учителите споделиха своите впечатления и мнения от наблюдаваните дейности.

 

 

 

 

Мобилност по Национална програма „Иновации в действие“

От 01.06. до 03.06.2022 г. част от иновативния екип на ОУ „Проф. Марин Дринов“ бе на посещение в партньорското иновативно основно училище „Валери Петров“ град Плевен.

По време на откриването бе представен опитът на участващите училища в областта на иновативните методи. Програмата включваше наблюдение на дейности, срещи с представители на училищната общност, дискусии. По време на срещите учителите от училищата обмениха мнения и идеи във връзка с образователните иновации.

Мобилността се реализира благодарение на Националната програма „Иновации в действие“, която има за цел да подкрепи създаването на условия за пряк обмен и популяризиране на иновативните практики в полза на развитието и подобряването на постиженията на учениците.

 

 

Интердисциплинарно състезание “Ние и природата“

На 03.06.2022 г.  се проведе интердисциплинарно състезание “Ние и природата“, част от дейностите по проект "Иновативно училище".

Учениците от 3а и 3б клас показаха знания и умения, усвоени в часовете по учебните предмети "Човекът и природата" и "Човекът и обществото". Състезанието се проведе в два кръга, като третокласниците отговаряха на въпроси, попълваха думи в изречения, подреждаха хранителни вериги и решаваха кръстословици.

Публиката отгатваше гатанки и запозна гостите със защитени растения и животни.

Г-жа С. Чернирадева разказа за Априлското въстание, а г-жа Б. Шишкова поздрави участниците за достойното представяне и награди и двата отбора с интересни енциклопедии.

Победител стана отборът на 3а клас.

 

 

 

 

НП "Изграждане на училищна STEM среда"

 

На 21 април 2022 г. в часа по "Човекът и обществото" се проведе интерактивен урок с учениците от 3б клас, с учител г-жа Нели Крайчева, свързан с опознаването на природата и нейните забележителности, с помощта на които можем да направим света по-добър и по-красив. Гост бе г-жа Янка Кокотанекова, която обясни как с помощта на природни средства могат да бъдат боядисани великденските яйца.

В заключение бяха прочетени гатанки и приказка, свързани с Великден.

 

 

 

Иновативен час по математика с мисия „Архитект на моята вила“ проведоха на 29 март 2022 г.  учениците от 5а клас с учител г-жа Цветкова. Те демонстрираха учене чрез приложение на Проектно базирано обучение.

Шестте екипа работиха по различни етапи от общото задание, като извършваха математически операции – измерване, мащабиране, пресмятане на площ, действия с десетични дроби, а също така показаха и много добра финансова грамотност. Изработиха и макети, с които доказаха своята изобретателност и креативност.

Чрез урока учениците допринесоха за реализирането на едно ново и различно обучение по математика, като за целта показаха отлични знания и умения.

Иновативен час по математика

 

Водата – синьото злато на Земята

Днес, 22 март 2022 г.,  учениците от 5в клас, с ръководители г-жа Мария Игнатова – учител по Човекът и природата, и г-жа Красимира Цветкова – учител по математика, отбелязаха „Деня на водата“, като проведоха интердисциплинарен урок на тема „Водата – синьото злато на Земята“.

Занятието протече под формата на състезание, в което три отбора решаваха кръстословица и математически задачи, отговаряха на въпроси от „Водна викторина“ и измерваха обем на водата.

Водата - синьото злато на Земята

 

Интерактивен урок в 3а клас

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. На този ден бе посветен днешният час по „Човекът и обществото“ в IIIа клас.

Третокласниците, под ръководството на г-жа Богдана Шишкова, се запознаха с черноморските държави, с биоразнообразието и особеностите на Черно море. Коментираха опасностите, пред които е изправено и начините за опазване на Черно море от замърсяване.

Изработиха триизмерна карта на Черно море по проект "Черноморска кутия", който се осъществява като част от партньорството „Всяка капка вода е от значение“ между UNDP и Кока Кола

Проект "Черноморска кутия"

 

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА, НАШЕТО ГОЛЯМО БОГАТСТВО

Учениците от 3б клас, с класен ръководител г-жа Нели Крайчева, разказаха за своите преживявания, мисли и истории за водата и опазване на околната среда чрез рисунки, презентации и изработване на табло с пейзажи от родния край.

Водата е важна за всички нас - тя е здраве, хармония, необходимост!

Да пазим природата

 

На 14. март 2022 г. учениците от 6а клас с ръководители г-жа Цветкова - учител по математика, и г-ца Илиева- учител по английски език, отбелязаха празнично Световния ден на числото Пи.

Това се случи по иновативен и интересен начин, като преведоха от английски език презентация, свързана с темата. Решаваха математически задачи, чиито условия също трябваше да преведат на български. Учениците показаха своите интелектуални и творчески умения в състезание по групи за най-бързо възпроизвеждане на числото Пи до десетия знак след десетичната запетая, а след това и в изработване на така наречените Пи-пейзаж и Пи-пано.

Честит ден на числото Пи! Happy Pi Day!

Ден на числото Пи!

 

"Българин да се наричам-

първа радост е за мене..."

Учениците от 3а и 3б клас приложиха занията и уменията си по различните учебни предмети и изработиха книжки, посветени на националния празник на България-3 март.

Разказаха за миналото ни чрез картини, снимки и видеофилм.

Българин да се наричам...

 

"Всичко, което съм правил, съм правил за България"

Интердисциплинарен урок по родолюбие, посветен на Апостола на свободата, проведоха учениците от 3б клас, с класен ръководител г-жа Нели Крайчева.

Урок по родолюбие

 

Учениците от 3а клас, с класен ръководител г-жа Соня Кунчева, проведоха час на тема "В памет на Апостола".

Децата изработиха табла и картички, посветени на Васил Левски, като използваха знанията си по български език и литература, човекът и обществото, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

В памет на Апостола

 

22 декември 2021 г.

През изминалата седмица в часовете по английски език в 6а клас и 6в клас се проведоха интерактивни уроци под формата на отборни игри. Темите бяха свързани с благодарността и добротата. И двата класа се справиха чудесно със задачите си с помощта на своите ръководители г-жа Кокотанекова и г-ца Илиева и доказаха, че всеки може да е добър и благодарен.

Уроци по английски език

 

На 20.12.2021 г. в 3а клас се проведе интердисциплинарен урок по изобразително изкуство и английски език. Децата, под ръководството на учителите г-жа Пепа Машева и г-ца Даниела Илиева, изработиха сгъваеми коледни картички, в които след това написаха своите пожелания на английски език.

Интердисциплинарен урок

 

От 08.06.2021 г. до 11.06 .2021 г. в иновативно ОУ „Проф. Марин Дринов ” – Панагюрище се осъществи мобилност по НП „Иновации в действие“, насочена към обмен и популяризиране на добри практики.

В следобедните часове на 8 юни 2021 година посрещнахме нашите гости от иновативно ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас и ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава по стар български обичай. Директорът на училището, г-жа Екатерина Футекова, запозна присъстващите с историята и традициите на училището ни. Г-жа Богдана Шишкова, заместник-директор, представи иновацията на ОУ „Проф. Марин Дринов“. Учителите по математика – г-жа Красимира Цветкова и г-жа Николина Дудова, разказаха за изграждането на STEM център, който е част от иновативния ни процес.

На 9 юни 2021 г. програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока.

Учениците от 2а клас, с учители Соня Кунчева и Радка Салкова, проведоха интердисциплинарен урок по БЕЛ, околен свят и музика. Децата активно се включиха в учебния процес, отговориха на поставените въпроси и изпълниха интересни интерактивни задачи.

С учениците от 5в клас в Зала-трезор „Панагюрско златно съкровище“ се проведе интердисциплинарен урок на тема „Панагюрското съкровище – визитната картичка град“. Учениците, ръководени от учителите Елена Савова, Магдалена Македонска и Богдана Шишкова, демонстрираха много знания и умения по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации и география и икономика. Урокът съчета работата ни по две национални програми - НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ и НП „Иновации в действие“.

На 10 юни 2021 г. гостите ни отново присъстваха на открити уроци.

Учениците от 2б клас показаха ангажираност, активност и екипност при изпълнението на задачите по БЕЛ, околен свят и музика, подкрепяни и насочвани от учителите си – Нели Крайчева, Мария Кроснарова и Стефка Стефанова. Разбира се, не пропуснаха и да се забавляват.

Във физкултурния салон се проведе интердисциплинарен урок в 4а клас, в който умело бяха преплетени дигитални технологии, групова и екипна работа, съчетани с тематика от дисциплините английски език, математика и физическо възпитание и спорт. Учителите Иванка Кавъркова, Спаска Арбалиева и Николай Карагьозов демонстрираха нови подходи и иновативни методи, провокираха активност и интерес у учениците.

Посещението завърши с кръгла маса за споделяне на впечатления и мнения от мобилността.

Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с един или повече хора и изправени хора

Може да бъде изображение с дете и изправен

Може да бъде изображение с дете и изправен

Може да бъде изображение с дете, изправен и на открито

Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с един или повече хора, седнали хора, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с дете, седящ, изправен и на закрито

 

Мобилност по Национална програма „Иновации в действие“

От 01.06. до 04.06.2021 г. част от иновативния екип на ОУ „Проф. Марин Дринов“ бе на посещение в партньорското иновативно училище „Васил Априлов“ град Бургас. Мобилността се реализира благодарение на Националната програма „Иновации в действие“. Програмата има за цел да подкрепи създаването на условия за пряк обмен и популяризиране на иновативните практики в полза на развитието и подобряването на постиженията на учениците.

По време на откриването беше представен опитът на училището-домакин в областта на иновативните методи. Програмата включваше наблюдение на урок, срещи с представители на училищната общност, дискусии. По време на срещите учителите от училищата обмениха мнения и идеи във връзка с образователните иновации.

На раздяла двата екипа си пожелаха бъдещи съвместни дейности.